Найменування та характеристики Вимірювання Ціна (грн)
1 Куля діаметром 9”(21 см), пастель, з гелієм, літають від 6 до 9 годин (стара ціна 49 грн). Акція! Шт. 45
Куля діаметром 10”(25см), пастель, кристал, з гелієм, літають від 8 до 12 годин (стара ціна 52 грн). Акція! Шт. 47
3 Куля діаметром 12”(30см), пастель, кристал, з гелієм, літають від 10 до 14 годин (стара ціна 58 грн). Акція! Шт. 51
4 Куля діаметром 12”(30см), металік, з гелієм, літають від 10 до 14 годин Шт. 52
5 Куля «Сердечко» 12”(30 см) з гелієм; літають від 7-10 годин Шт. 59
6 Куля з написом «З Днем Народження»12″ (30см), з гелієм; літають від 10 до 15 годин Шт. 59
7 Куля з малюнками, з гелієм (Святкова тематика);12″ (30см) літають від 10 до 15 годин Шт. 59
8 Великі кулі, 80 см (не надута куля) Шт. 44
9 Куля в кулі, з гелієм (діаметр 35 см) Шт. 77
10 Великі кулі, 45-50 см Шт. 160
11 Великі кулі, 80-90 см Шт. 450
12 Гірлянда в 1 кулю, з гелієм (літаюча) М./п. 220
13 Гірлянда в 1 кулю, з повітрям (монтаж оплачується окремо) М./п. 90
14 Гірлянда в 4 кулі, з повітря (монтаж оплачується окремо) М./п. від 140
15 Гірлянда з куль лінків, з повітря М./п. від 150
16 Гірлянда з куль лінків, згелієм М./п. від 260
17 Обробка кулі рідиною HI-float(збільшує час польоту в 4-6 разів, гарантія 1 – 3 діб залежно від пори року. При вологості повітря більш ніж 70 %, гарантія польоту кулі з обробкою рідиною HI-float 1 добу! ) АКЦІЯ! Шт. 2
18 Куля з конфетті, 14″ (35 см) Шт. від 65
19 Куля-сюрприз, усередині 100 маленьких куль Шт. 385
20 Куля-сюрприз, усередині 150 маленьких куль Шт. 445
21 Квітка на стеблі Шт. 35
22 Ромашка із 5 кульок Шт. 30
23 Ромашка з 9 кульок Шт. 40
24 Ромашка з 11 кульок Шт. 50
25 Мішок для транспортування куль 2.1 метра, білий Шт. 20
26 Цифра з фольги, розмір 86 см, заповнення повітря-гелій Шт. 150-350
27 Цифра фольги, розмір 45 см Шт. 320
28 Цифра з маленьких кульок, на каркасі, розмір 1 метр Шт. 490
29 Цифра з маленьких кульок на галявині Шт. 550
30 Літера з маленьких кульок, на каркасі, розмір 1 метр Шт. 240
31 Зірка 18″(45 см),куля з фольги,з гелієм Шт. від 140
32 Серце 18″(45 см),куля з фольги,з гелієм Шт. від 150
33 Зірка, серце, таблетка 18″ (45 см), фольга, з гелієм, з написом та малюнком Шт. від 185
34 Фольговані фігурні кулі виробництва Flexmetal (залежно від розміру) Шт. 350-420
35 Фольговані фігурні кулі виробництва Anagram (залежно від розміру) Шт. 490-550
36 Ходячі фігури пр-ва Anagram Шт. 950-1200
37 Доставка по Києву з 8.30-20.00, інтервал 1 година (мінімальне замовлення 350 грн, без урахування доставки) Шт. 80-160
38 Доставка по Києву з 7-8.30 та з 20.00-22.30, інтервал 30 хвилин (мінімальне замовлення 400 грн, без урахування доставки) Шт. 180-250
39 Доставка по Києву після 22.30 (мінімальне замовлення 600 грн, без урахування доставки) Шт. 250-350
40 Доставка за межі Києва, до передмістя міста Км. 15

Завантажити прайс-лист на кулі

Naymenuvannya ta kharakterystyky Vymiryuvannya Tsina (hrn)
1 Kulya diametrom 9”(21 sm), pastelʹ, z heliyem, litayutʹ vid 6 do 9 hodyn (stara tsina 25 hrn). Aktsiya! Sht. 23
Kulya diametrom 10”(25sm), pastelʹ, krystal, z heliyem, litayutʹ vid 8 do 12 hodyn (stara tsina 28 hrn). Aktsiya! Sht. 25
3 Kulya diametrom 12”(30sm), pastelʹ, krystal, z heliyem, litayutʹ vid 10 do 14 hodyn (stara tsina 32 hrn). Aktsiya! Sht. 28
4 Kulya diametrom 12”(30sm), metalik, z heliyem, litayutʹ vid 10 do 14 hodyn Sht. 29
5 Kulya «Serdechko» 12”(30 sm) z heliyem; litayutʹ vid 7-10 hodyn Sht. 32
6 Kulya z napysom «Z Dnem Narodzhennya»12″ (30sm), z heliyem; litayutʹ vid 10 do 15 hodyn Sht. 33
7 Kulya z malyunkamy, z heliyem (Svyatkova tematyka);12″ (30sm) litayutʹ vid 10 do 15 hodyn Sht. 33
8 Velyki kuli, 80 sm (ne naduta kulya) Sht. 44
9 Kulya v kuli, z heliyem (diametr 35 sm) Sht. 37
10 Velyki kuli, 45-50 sm Sht. 160
11 Velyki kuli, 80-90 sm Sht. 450
12 Hirlyanda v 1 kulyu, z heliyem (litayucha) M./p. 96
13 Hirlyanda v 1 kulyu, z povitryam (montazh oplachuyetʹsya okremo) M./p. 45
14 Hirlyanda v 4 kuli, z povitrya (montazh oplachuyetʹsya okremo) M./p. vid 85
15 Hirlyanda z kulʹ linkiv, z povitrya M./p. vid 55
16 Hirlyanda z kulʹ linkiv, z·heliyem M./p. vid 95
17 Obrobka kuli ridynoyu HI-float(zbilʹshuye chas polʹotu v 4-6 raziv, harantiya 1 – 3 dib zalezhno vid pory roku. Pry volohosti povitrya bilʹsh nizh 70 %, harantiya polʹotu kuli z obrobkoyu ridynoyu HI-float 1 dobu! ) AKTSIYA! Sht. 1
18 Kulya z konfetti, 14″ (35 sm) Sht. vid 35
19 Kulya-syurpryz, useredyni 100 malenʹkykh kulʹ Sht. 195
20 Kulya-syurpryz, useredyni 150 malenʹkykh kulʹ Sht. 245
21 Kvitka na stebli Sht. 15
22 Romashka iz 5 kulʹok Sht. 20
23 Romashka z 9 kulʹok Sht. 25
24 Romashka z 11 kulʹok Sht. 30
25 Mishok dlya transportuvannya kulʹ 2.1 metra, bilyy Sht. 20
26 Tsyfra z folʹhy, rozmir 86 sm, zapovnennya povitrya-heliy Sht. 150-250
27 Tsyfra folʹhy, rozmir 45 sm Sht. 180
28 Tsyfra z malenʹkykh kulʹok, na karkasi, rozmir 1 metr Sht. 290
29 Tsyfra z malenʹkykh kulʹok na halyavyni Sht. 350
30 Litera z malenʹkykh kulʹok, na karkasi, rozmir 1 metr Sht. 240
31 Zirka 18″(45 sm),kulya z folʹhy,z heliyem Sht. vid 75
32 Sertse 18″(45 sm),kulya z folʹhy,z heliyem Sht. vid 80
33 Zirka, sertse, tabletka 18″ (45 sm), folʹha, z heliyem, z napysom ta malyunkom Sht. vid 90
34 Folʹhovani fihurni kuli vyrobnytstva Flexmetal (zalezhno vid rozmiru) Sht. 180-220
35 Folʹhovani fihurni kuli vyrobnytstva Anagram (zalezhno vid rozmiru) Sht. 190-250
36 Khodyachi fihury pr-va Anagram Sht. 450-850
37 Dostavka po Kyyevu z 8.30-20.00, interval 1 hodyna (minimalʹne zamovlennya 350 hrn, bez urakhuvannya dostavky) Sht. 70-130
38 Dostavka po Kyyevu z 7-8.30 ta z 20.00-22.30, interval 30 khvylyn (minimalʹne zamovlennya 400 hrn, bez urakhuvannya dostavky) Sht. 80-200
39 Dostavka po Kyyevu pislya 22.30 (minimalʹne zamovlennya 600 hrn, bez urakhuvannya dostavky) Sht. 250-300
40 Dostavka za mezhi Kyyeva, do peredmistya mista Km. 9

Zavantazhyty prays-lyst na kuli