Найменування та характеристикиВимірюванняЦіна (грн)
1Куля діаметром 9”(21 см), пастель, з гелієм, літають від 6 до 9 годин (стара ціна 25 грн). Акція!Шт.23
Куля діаметром 10”(25см), пастель, кристал, з гелієм, літають від 8 до 12 годин (стара ціна 28 грн). Акція!Шт.25
3Куля діаметром 12”(30см), пастель, кристал, з гелієм, літають від 10 до 14 годин (стара ціна 32 грн). Акція!Шт.28
4Куля діаметром 12”(30см), металік, з гелієм, літають від 10 до 14 годинШт.29
5Куля «Сердечко» 12”(30 см) з гелієм; літають від 7-10 годинШт.32
6Куля з написом «З Днем Народження»12″ (30см), з гелієм; літають від 10 до 15 годинШт.33
7Куля з малюнками, з гелієм (Святкова тематика);12″ (30см) літають від 10 до 15 годинШт.33
8Великі кулі, 80 см (не надута куля)Шт.44
9Куля в кулі, з гелієм (діаметр 35 см)Шт.37
10Великі кулі, 45-50 смШт.160
11Великі кулі, 80-90 смШт.450
12Гірлянда в 1 кулю, з гелієм (літаюча)М./п.96
13Гірлянда в 1 кулю, з повітрям (монтаж оплачується окремо)М./п.45
14Гірлянда в 4 кулі, з повітря (монтаж оплачується окремо)М./п.від 85
15Гірлянда з куль лінків, з повітряМ./п.від 55
16Гірлянда з куль лінків, згеліємМ./п.від 95
17Обробка кулі рідиною HI-float(збільшує час польоту в 4-6 разів, гарантія 1 – 3 діб залежно від пори року. При вологості повітря більш ніж 70 %, гарантія польоту кулі з обробкою рідиною HI-float 1 добу! ) АКЦІЯ!Шт.1
18Куля з конфетті, 14″ (35 см)Шт.від 35
19Куля-сюрприз, усередині 100 маленьких кульШт.195
20Куля-сюрприз, усередині 150 маленьких кульШт.245
21Квітка на стебліШт.15
22Ромашка із 5 кульокШт.20
23Ромашка з 9 кульокШт.25
24Ромашка з 11 кульокШт.30
25Мішок для транспортування куль 2.1 метра, білийШт.20
26Цифра з фольги, розмір 86 см, заповнення повітря-гелійШт.150-250
27Цифра фольги, розмір 45 смШт.180
28Цифра з маленьких кульок, на каркасі, розмір 1 метрШт.290
29Цифра з маленьких кульок на галявиніШт.350
30Літера з маленьких кульок, на каркасі, розмір 1 метрШт.240
31Зірка 18″(45 см),куля з фольги,з геліємШт.від 75
32Серце 18″(45 см),куля з фольги,з геліємШт.від 80
33Зірка, серце, таблетка 18″ (45 см), фольга, з гелієм, з написом та малюнкомШт.від 90
34Фольговані фігурні кулі виробництва Flexmetal (залежно від розміру)Шт.180-220
35Фольговані фігурні кулі виробництва Anagram (залежно від розміру)Шт.190-250
36Ходячі фігури пр-ва AnagramШт.450-850
37Доставка по Києву з 8.30-20.00, інтервал 1 година (мінімальне замовлення 350 грн, без урахування доставки)Шт.70-130
38Доставка по Києву з 7-8.30 та з 20.00-22.30, інтервал 30 хвилин (мінімальне замовлення 400 грн, без урахування доставки)Шт.80-200
39Доставка по Києву після 22.30 (мінімальне замовлення 600 грн, без урахування доставки)Шт.250-300
40Доставка за межі Києва, до передмістя містаКм.9

Завантажити прайс-лист на кулі

Naymenuvannya ta kharakterystykyVymiryuvannyaTsina (hrn)
1Kulya diametrom 9”(21 sm), pastelʹ, z heliyem, litayutʹ vid 6 do 9 hodyn (stara tsina 25 hrn). Aktsiya!Sht.23
Kulya diametrom 10”(25sm), pastelʹ, krystal, z heliyem, litayutʹ vid 8 do 12 hodyn (stara tsina 28 hrn). Aktsiya!Sht.25
3Kulya diametrom 12”(30sm), pastelʹ, krystal, z heliyem, litayutʹ vid 10 do 14 hodyn (stara tsina 32 hrn). Aktsiya!Sht.28
4Kulya diametrom 12”(30sm), metalik, z heliyem, litayutʹ vid 10 do 14 hodynSht.29
5Kulya «Serdechko» 12”(30 sm) z heliyem; litayutʹ vid 7-10 hodynSht.32
6Kulya z napysom «Z Dnem Narodzhennya»12″ (30sm), z heliyem; litayutʹ vid 10 do 15 hodynSht.33
7Kulya z malyunkamy, z heliyem (Svyatkova tematyka);12″ (30sm) litayutʹ vid 10 do 15 hodynSht.33
8Velyki kuli, 80 sm (ne naduta kulya)Sht.44
9Kulya v kuli, z heliyem (diametr 35 sm)Sht.37
10Velyki kuli, 45-50 smSht.160
11Velyki kuli, 80-90 smSht.450
12Hirlyanda v 1 kulyu, z heliyem (litayucha)M./p.96
13Hirlyanda v 1 kulyu, z povitryam (montazh oplachuyetʹsya okremo)M./p.45
14Hirlyanda v 4 kuli, z povitrya (montazh oplachuyetʹsya okremo)M./p.vid 85
15Hirlyanda z kulʹ linkiv, z povitryaM./p.vid 55
16Hirlyanda z kulʹ linkiv, z·heliyemM./p.vid 95
17Obrobka kuli ridynoyu HI-float(zbilʹshuye chas polʹotu v 4-6 raziv, harantiya 1 – 3 dib zalezhno vid pory roku. Pry volohosti povitrya bilʹsh nizh 70 %, harantiya polʹotu kuli z obrobkoyu ridynoyu HI-float 1 dobu! ) AKTSIYA!Sht.1
18Kulya z konfetti, 14″ (35 sm)Sht.vid 35
19Kulya-syurpryz, useredyni 100 malenʹkykh kulʹSht.195
20Kulya-syurpryz, useredyni 150 malenʹkykh kulʹSht.245
21Kvitka na stebliSht.15
22Romashka iz 5 kulʹokSht.20
23Romashka z 9 kulʹokSht.25
24Romashka z 11 kulʹokSht.30
25Mishok dlya transportuvannya kulʹ 2.1 metra, bilyySht.20
26Tsyfra z folʹhy, rozmir 86 sm, zapovnennya povitrya-heliySht.150-250
27Tsyfra folʹhy, rozmir 45 smSht.180
28Tsyfra z malenʹkykh kulʹok, na karkasi, rozmir 1 metrSht.290
29Tsyfra z malenʹkykh kulʹok na halyavyniSht.350
30Litera z malenʹkykh kulʹok, na karkasi, rozmir 1 metrSht.240
31Zirka 18″(45 sm),kulya z folʹhy,z heliyemSht.vid 75
32Sertse 18″(45 sm),kulya z folʹhy,z heliyemSht.vid 80
33Zirka, sertse, tabletka 18″ (45 sm), folʹha, z heliyem, z napysom ta malyunkomSht.vid 90
34Folʹhovani fihurni kuli vyrobnytstva Flexmetal (zalezhno vid rozmiru)Sht.180-220
35Folʹhovani fihurni kuli vyrobnytstva Anagram (zalezhno vid rozmiru)Sht.190-250
36Khodyachi fihury pr-va AnagramSht.450-850
37Dostavka po Kyyevu z 8.30-20.00, interval 1 hodyna (minimalʹne zamovlennya 350 hrn, bez urakhuvannya dostavky)Sht.70-130
38Dostavka po Kyyevu z 7-8.30 ta z 20.00-22.30, interval 30 khvylyn (minimalʹne zamovlennya 400 hrn, bez urakhuvannya dostavky)Sht.80-200
39Dostavka po Kyyevu pislya 22.30 (minimalʹne zamovlennya 600 hrn, bez urakhuvannya dostavky)Sht.250-300
40Dostavka za mezhi Kyyeva, do peredmistya mistaKm.9

Zavantazhyty prays-lyst na kuli